Jak poznám jakou mám vadu?

Obecně lze oční vady rozdělit do tří velkých skupin: na dalekozrakost (tzv. hypermetropii), na krátkozrakost (tzv. myopii) a nebo můžete do dálky vidět velmi dobře a brýle potřebujete pouze na čtení (tzv. presbyopie - poněkud krutý český ekvivalent zní stařecká vetchozrakost). Krátkozrakost i dalekozrakost jsou vady vidění na dálku. Je samozřejmě možné, že jste daleko- nebo krátkozrací, ale zároveň potřebujete i brýle na čtení. K rozhodnutí, do které skupiny patříte Vám snad pomůže jedno z následujících vodítek.

Číst dál: Jak poznám jakou mám vadu?

Krátkozrakost (myopie)

Krátkozrakost je vada lomivosti oka, kdy optický systém oka neláme ostrý obraz na sítnici, ale před ni. Člověk s takovouto vadou nevidí ostře do dálky. Vidění do blízka může být ostré, souvisí však s výší krátkozrakostí a věkem člověka. Krátkozrakost postihuje 30-40% obyvatelstva a v dnešní době je již považována za civilizační chorobu. Myopii korigujeme mínusovou brýlovou nebo kontaktní čočkou. Kontaktními čočkami bývá dosaženo z hlediska vidění lepších výsledků než s brýlemi.

Číst dál: Krátkozrakost (myopie)

Dalekozrakost (hypermetropie)

Dalekozrakost je vada lomivosti oka, které netvoří ostrý obraz na sítnici, ale za ní, v prostoru za okem. Jedná se o vadu do dálky, která se podle věku projevuje zhoršeným viděním, jak do dálky, tak do blízka. Korigujeme ji plusovými brýlovými nebo kontaktními čočkami. Její výskyt je velmi častý, postihuje až 50% populace. Nejčastěji se projevuje buď v předškolním věku, nebo po 40. roce života.

Číst dál: Dalekozrakost (hypermetropie)

Presbyopie - problém se čtením

Presbyopie je stav, kdy oko přestává v určitém věku vidět ostře do blízka. Postihuje všechny lidi v populaci a to ty, co již brýle nosí do dálky i ty, co je dosud nenosili. Jedná se o zcela normální stav a začíná se projevovat ve věku okolo 40-ti let. Příčinou je snížená pružnost oční čočky, což souvisí s postupujícím věkem. Oční čočka v oku plní funkci optického systému, který zajišťuje zaostřování na libovolnou vzdálenost.

Číst dál: Presbyopie - problém se čtením

Astigmatismus

Astigmatismus je stav oka, při němž má oko ve svislém a vodorovném směru různé zakřivení. Kvůli tomuto různému zakřivení působí pak ve vodorovném směru na oku jiná dioptrie, než ve svislém. Toto různé zakřivení je dáno nejčastěji tvarem rohovky. Je vždy spojen buď s krátkozrakostí, nebo dalekozrakostí a lze korigovat kontaktními čočkami. Astigmatismus je jedna z nejčastějších lomivostních vad na oku, v nízkých hodnotách se vyskytuje u většiny jedinců.

Číst dál: Astigmatismus